Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Občianske združenie Stop fajčeniu
Prihláška za člena OZ Stop fajčeniu
Dotazník člena OZ Stop fajčeniu
Poster Občianskeho združenia Stop fajčeniu
Stanovy združenia
Správa o činnosti občianskeho združenia Stop fajčeniu za rok 2002
Ako nás môžete podporiť
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti


Meno a priezvisko:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Pohlavie: muž    žena
V prípade, že študujete, uveďte plný názov a adresu školy, ktorú navštevujete:
Odbornosť a oblasť pracovného pôsobenia (v prípade Vášho súhlasu, privítame ak uvediete adresu Vášho zamestnávateľa, Vaše pracovné zaradenie a kontakt na Vaše pracovisko):
Ovládanie jazykov a iné odborné spôsobilosti:
V akej oblasti činnosti združenia máte záujem pôsobiť (uveďte maximálne 5 oblastí pôsobenia):

Ochrana zdravia a zdravotnícka starostlivosť
Právna ochrana a legislatíva
Práca s deťmi a mládežou
Práca s dospelými
Organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Organizácia vzdelávacích a školiacich aktivít
Organizácia odvykacích kurzov pre fajčiarov a klubov pre bývalých fajčiarov
Organizácia a realizácia kampaní a benefičných podujatí
Získavanie finančných zdrojov
Publikačná a vydavateľská činnosť
Práca s médiami a organizácia prezentačných podujatí
Administratívne práce a organizačné zabezpečenie
Práca v orgánoch a komisiách združenia
Zastupovanie združenia na miestnej úrovni - obec, mesto, VÚC
Medzinárodná spolupráca
Iná oblasť pôsobenia:
Dobrovoľnícku prácu môžem vykonávať pravidelne:
Denne
Týždenne
Mesačne
Vaše návrhy a odporúčania: 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.