Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Už viete, čo spravíte s 2% z vašich daní za rok 2008?

Vážení priaznivci občianskeho združenia Stop fajčeniu,

 

Stop fajčeniu, občianske združenie je v Slovenskej republike prvou a doposiaľ jedinou mimovládnou organizáciou špeciálne zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých jeho formách a podobách. Náš program zahŕňa širokú škálu aktivít od prevencie fajčenia až po odvykacie kurzy.

 

Občianske združenie bolo jedným z mála subjektov, ktoré sú dlhoročne aktívne pri tvorbe novely zákona o ochrane nefajčiarov. Aj vďaka nášmu snaženiu sa do zákona dostali okrem iného obmedzenia pre netabakové výrobky určené na fajčenie – elektronické a bylinné cigarety. Výsledkom nášho záujmu o zdravie verejnosti bol aj hlbší záujem o zdravotnú nezávadnosť tabakových výrobkov.

Stop fajčeniu, o.z. je významným poskytovateľom domácich a zahraničných informácií o dianí v oblasti boja proti fajčeniu a kontroly tabaku. Organizácia je zapojená do niekoľkých domácich aj zahraničných projektov s cieľom zlepšiť postavenie a ochranu nefajčiarov v SR, chrániť pracovníkov, ktorí sú v zamestnaní vystavovaní tabakovému dymu, monitorovať stav nefajčiarskej politiky v európskych krajinách, vytvoriť nástroje na prevenciu a odvykanie fajčenia detí a mládeže.

 

Programy a projekty Stop fajčeniu, o.z  podporili v roku 2008: Úrad vlády SR, kancelária WHO na Slovensku, SAVEZ, slovenskí poslanci Európskeho parlamentu, poslanci NR SR, Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR – Bratislava a mnohí ďalší partneri.

 

Vnímate našu prácu ako záslužnú a dôležitú? Už ste sa rozhodli, že chcete s nami bojovať proti fajčeniu nielen dospelých, ale aj detí?

 

Prostredníctvom 2 % z Vašich daní za rok 2008 nám pomôžete byť ešte aktívnejšími.

 

Prehľad našich programov a aktivít, ktoré budeme môcť uskutočniť aj vďaka 2 % z Vašich daní v roku 2009:

 

 

 • realizovanie preventívnych projektov a aktivít proti fajčeniu detí a mládeže 
 • realizovanie detských konferencií zameraných na podporu talentu detí
 • ochranu práv detí, mládeže a dospelých pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia
 • organizovanie a realizovanie projektov so zameraním na prevenciu a odvykanie od fajčenia
 • organizovanie športových podujatí:

10. ročník Futbalového turnaja prípravkárov Stop fajčeniu 2008

5. ročník Medzinárodných jazdeckých pretekov detí a juniorov

 • koordinovanie 4. ročníka projektu: Súťaž nefajčiarskych tried 2008/2009 -medzinárodného projektu EÚ zameraného na prevenciu fajčenia žiakov základných a stredných škôl
 • poskytovanie kompletného internetového informačného servisu formou lekárskeho a právneho poradenstva pre fajčiarov aj nefajčiarov
 • výchovno-preventívnu prácu s deťmi a mládežou, organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-vzdelávacích podujatí
 • výchovu a vzdelávanie dobrovoľníkov pre protifajčiarske kampane
 • publikačnú a informačnú činnosť v oblasti ochrany zdravia
 • informovanie o zmenách v SK legislatíve, týkajúcej sa kontroly tabaku a ne/fajčenia
 • aktívne vystupovanie proti predaju a propagácii cigariet a fajčenia nad rámec zákonom stanovených noriem a všeobecne prijatých medzinárodných štandardov
 • prieskumy trhu a verejnej mienky, monitoring ne/fajčenia v SR
 • organizovanie odvykacích kurzov a interaktívnych prezentácií pre firmy a organizácie: „Nefajčiarsky podnik" a „Deň zdravia“

 

ČO PRE TO POTREBUJETE UROBIŤ

 

 

Viac informácií na stránke www.rozhodni.sk

 

Názov: Stop fajčeniu, občianske združenie
Adresa: Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31793371

Bankový účet: 2665250089 / 1100, Tatra banka, a.s.

 

 

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu!

 

Mgr. Peter Šťastný

Predseda a výkonný riaditeľ

 

 

 Pridané: 30.3.2009
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.