Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Predstavenie projektu EÚ Families & Adolescents Quit Tobacco (EuFAQT).

Rodiny a mládež končia s fajčením

Families & Adolescents Quit Tobacco (FAQT)

 

Prečo takýto projekt?

...........................................................................................................................................

Mnohé krajiny EÚ už uskutočňujú konkrétne opatrenia zamerané na epidémiu fajčenia a sú úspešné v znižovaní úrovne fajčenia u svojho obyvateľstva. Niektoré severské a krajiny západnej Európy sú preto teraz na 4. stupni epidémie.

Avšak, niekoľko krajín južnej, strednej a východnej Európy je v počiatočnom štádiu epidémie a až teraz prijímajú národné stratégie boja proti fajčeniu.

Čo je obzvlášť alarmujúce pre tieto krajiny je fakt, že úroveň fajčenia mladých a adolescentov je veľmi vysoká a narastá.

Preto je projekt FAQT realizovaný v krajinách v počiatočnom štádiu epidémie fajčenia, kde je miera fajčenia adolescentov obzvlášť vysoká.

Súčasná úroveň fajčenia je nasledujúca:

·        Bulharsko 32,7%

·        Maďarsko 30,4%

·        Rumunsko 21,4 %

·        Poľsko 33%

·        Slovensko 28%

·        Grécko 37,6%

(Percento denných fajčiarov vo veku nad 15 + v EÚ-27 (Zdroj: WHO – HFA, 2007)

Medzi základné ciele projektu FAQT patrí rozvíjanie a zhodnotenie úspešných intervencií na odvykanie od fajčenia a prevenciu, ktoré budú dostupné na ďalšie použitie.

 

Ciele FAQT

...........................................................................................................................................

Zámer

Hlavným a súhrnným cieľom projektu FAQT je podpora zdravšieho nefajčiarskeho spôsobu života adolescentov a ich rodín v Európe. FAQT má za cieľ doplniť politiku prevencie a odvykania fajčenia v EÚ pridaním vedomostí o prevencii a odvykaní fajčenia u adolescentov.

Zámerom projektu je vytvoriť kultúru prevencie propagovaním prínosov nefajčiarskeho prostredia, de–normalizáciou fajčenia a napomáhaním úsiliu odvykať.

S participáciou adolescentov a ich rodín, ktorí sú kontaktovaní vo vzdelávacích a zábavných zariadeniach, sa projekt usiluje rozvinúť, realizovať a zhodnotiť inovatívne, na dôkazoch založené a ľahko aplikovateľné spôsoby intervencie na prevenciu fajčenia a posilňovanie snáh odvykania od fajčenia .

 

Špecifické ciele

1.      vypracovať systém metodológií prevencie a odvykanie fajčenia zameraných na adolescentov a ich rodiny. Tento systém bude obsahovať prehľad o existujúcich metódach prevencie a odvykania fajčenia, vzťahujúcich sa na rozdielnosti pohlavia, životného štýlu a otázok súčasnej kultúry, ktoré majú vplyv na fajčenie medzi adolescentmi a dospelými.

2.      vytvoriť cieľovú skupinu organizovanú v jednom zariadení – napr. škola, vzdelávacie a zábavné zariadenie, komunitné centrum, atď. – a rozvíjať komplexné chápanie možností prevencie a odvykania od fajčenia u adolescentov a ich rodín. 

3.      vytvoriť intervencie určené na prevenciu a odvykanie od fajčenia medzi adolescentmi a ich rodinami s dôrazom na schopnosti a budovanie povedomia, podporu prevencie a odvykania od fajčenia s využitím účasti rodiny.

4.      vytvoriť intervencie, implementované a vyhodnotené v partnerských krajinách (GR, BG, SK, PL, RO, HU).

5.      šíriť výsledky projektu medzi zainteresovaných a tvorcov politík s cieľom povzbudiť možnosti ich uplatnenia v rámci Európy a najmä medzi členskými štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi projektu.

 

FAQT Partnerstvo

...........................................................................................................................................

Jedným z cieľov projektu FAQT je zobraziť fajčenie ako súčasť sociálneho správania v krajinách s vysokou prevalenciou fajčenia, ktoré majú podobné kultúrne a socio-ekonomické podmienky ovplyvňujúce fajčenie. Aj preto má projekt FAQT niekoľko partnerov z krajín južnej Európy/Stredomoria ako aj z krajín strednej/východnej Európy. Na projekte spolupracuje 6 partnerských krajín z EÚ 3 spolupracujúce krajiny.

 

 Pridané: 3.6.2010
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.