Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.

Predstavenie projektu EÚ

 

ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe

 

Hlavným cieľom projektu je získať vedomosti o tom, ako motivovať mladých fajčiarov (veková skupina 12-19 rokov), aby sa zúčastnili intervencií na odvykanie od fajčenia a pretvorili svoje skúsenosti do konkrétnych odporúčaní pre vykonávanie praxe v odvykaní. Odhaduje sa, že polovica všetkých mladých / adolescentných fajčiarov pokračuje vo fajčení ďalších 16-20 rokov. Ak bude naďalej pretrvávať dnešný stav vo fajčení, odhaduje sa, že 6,4 milióna súčasných detských fajčiarov zomrie predčasne na ochorenia spojené s fajčením. V takmer každej krajine EÚ bola / je snaha o realizáciu intervencií na odvykanie od fajčenia pre mladých fajčiarov. Hlavnou prekážkou bolo získať/presvedčiť cieľovú skupinu (mladých fajčiarov), aby sa zapojili do takýchto intervencií. Ak aj existujú nádejné odvykacie programy, adolescenti nie sú dostatočne motivovaní využiť ich. Preto je tento projekt zameraný na vytvorenie čo najoptimálnejšich spôsobov ako motivovať mladých ľudí, aby využívali efektívne intervencie na odvykanie od fajčenia.

 

Dlhodobým cieľom projektu ACCESS je zníženie prevalencie fajčenia mladých a tak predchádzať negatívnym následkom fajčenia v členských štátoch EÚ.

 

Cieľové oblasti pracovníkov, ktorým je určený projekt:

1/ Odborníci, ktorí pracujú s mládežou / mladistvými, ako napr. učitelia, vychovávatelia, asociácie učiteľov, zástupcovia športových klubov, sociálni pracovníci, ľudia pracujúci s mladými, poskytovatelia odvykacích kurzov od fajčenia pre mládež.

2/ Výskumníci v oblasti odvykania od fajčenia mladistvých.

3/ Zástupcovia médií a tvorcovia rozhodnutí v oblasti fajčenia a podpory zdravia.

 

Jednotlivé kroky projektu:

  • Vytvoriť multiprofesijný tím (sieť) zložený z ľudí, ktorí môžu byť nápomocní pri získavaní mladých fajčiarov na odvykanie a liečbu. Všetci musia byť dostatočne informovaní o cieľoch projektu. Členovia tímu/siete sa budú stretávať a/alebo komunikovať e- mailom, telefonicky, atď.,  aby posilnili vzájomnú osobnú a pracovnú spoluprácu.
  • Na základe prieskumu zahraničnej literatúry budú zosumarizované v súčasnosti existujúce „náborové“ stratégie. Na zhodnotenie týchto stratégií bude vypracovaný dotazník, ktorý bude zaslaný každému účastníkovi tímu v každej krajine, aby zaznamenal svoje vlastné skúsenosti.
  • Zo zozbieraných informácií vytvoriť návod, ako motivovať mladých fajčiarov na zapojenie sa do odvykacích intervenčných programov a zozbierať najlepšie skúsenosti zo všetkých zúčastnených krajín. Spracovať výsledky na medzinárodnej úrovni.
  • Šírenie vytvoreného návodu a premietnutie do konkrétnych aktivít v jednotlivých krajinách.
  • Konferencia 17. - 18. 6. 2010 vo Viedni, ktorej sa zúčastnia zástupcovia všetkých krajín zúčastnených v projekte (5 účastníkov z každej krajiny). Súčasťou konferencie budú workshopy pre rôzne profesijné skupiny o spôsobe, ako preniesť získané poznatky do praxe.
  • Vytvoriť medzinárodnú sieť ľudí, ktorí sa venujú odvykaniu  a liečbe mladistvých.

 

Dĺžka trvania projektu: 09/2009 – 08/2010.

 

Bratislava, 19.10.2009                                   Koordinátor EÚ projektu za SR

      Mgr. Peter Šťastný a Ing. Jana Potúčková

Stop fajčeniu, o.z., Krajinská 91, 825 56 Bratislava
    Pridané: 19.10.2009
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.