Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Stačí jedno upozornenie aj pre celý nemocničný areál.

28.05.2009; Zdravotnícke noviny; č. 21, s. 8; pot

 

Ako prezentovať zákaz fajčenia v zdravotníckych zariadeniach?

Od 1. apríla 2009 platí zákon č. 87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Prináša viacero zmien. Okrem iného aj také, ktoré by mali prispieť k ozdraveniu ovzdušia tam, kde sa pohybujú tí najzraniteľnejší, teda v areáloch zdravotníckych zariadení. Fajčiarov vykázali z chodieb, čakární a ostatných priestorov. Tí, čo sú od cigariet závislí, budú musieť vyhľadať špeciálnu fajčiareň alebo fajčiarsky priestor, vyhradený v psychiatrických oddeleniach. Prevádzkovateľom zariadení, v ktorých je zakázané fajčiť, zákon ukladá povinnosť upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť na viditeľnom mieste. Súčasne im nariaďuje umiestniť oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Keďže v praxi sa okolo uplatňovania nového zákona vyskytlo niekoľko nejasností, požiadali sme o jeho spresnenie PhDr. Róberta Ochabu, MPH., vedúceho Centra pre kontrolu tabaku a alkoholu z Úradu verejného zdravotníctva SR.

* Je postačujúce, ak sa v areáli nemocnice nachádza len jedno upozornenie o zákaze fajčenia, alebo musí byť v každej z jej budov?

PhDr. R. Ochaba: Áno, podľa zákona je zákaz fajčenia v areáli zdravotníckeho zariadenia. Z toho vyplýva, že stačí jedno upozornenie. V prípade, že sa zdravotnícke zariadenie rozhodne pre niekoľko upozornení v jednotlivých budovách, zvýši to informovanosť pacientov a návštevníkov zdravotníckeho zariadenia o povinnosti dodržiavať zákaz fajčenia.

* Stačí v areáli celého zdravotníckeho zariadenia aj jeden oznam s informáciou, kde možno nahlásiť porušenie zákona?

PhDr. R. Ochaba: Áno, stačí jeden oznam.

* Jestvuje vzor, ako má oznam o možnosti nahlásiť porušenie zákazu vyzerať? Stačí, aby bol vytvorený svojpomocne na papieri z tlačiarne?

PhDr. R. Ochaba: Ustanovenie zákona v § 8 ods. 4 hovorí o umiestnení oznamu, ktorý musí obsahovať informáciu, kde a na ktoré kontrolné orgány sa môže verejnosť obrátiť. V tomto smere je požiadavka na uvedenie názvu kontrolného orgánu a jeho sídlo. Zákon nedefinuje podmienky v oblasti tlače a veľkosti oznamu. Podstatná je v tomto prípade samotná informácia.

* Ktorý orgán, definovaný v zákone, je povinný vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia v areáloch zdravotníckych zariadení?

PhDr. R. Ochaba: Orgán verejného zdravotníctva, respektíve príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR.

* Uvažujú kompetentní o zriadení špeciálnych liniek, prípadne centrálneho dispečingu na evidovanie porušovania zákona, alebo na poskytnutie rady.

konzultácie pri akýchkoľvek komplikáciách pri výklade zákona?

PhDr. R. Ochaba: Zatiaľ nad tým neuvažujeme, ale Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom referátu poskytuje záujemcom informácie, ako majú postupovať. Na úrad sa obracajú mnohí ľudia so žiadosťami, na ktoré je povinný odpovedať.

* Môžu fajčiarne zriadené v psychiatrických oddeleniach používať aj zamestnanci psychiatrických oddelení?

PhDr. R. Ochaba: Zákon o ochrane nefajčiarov nehovorí o zákaze zriaďovania fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru pre zamestnancov. Nevylučuje teda túto možnosť. Povinnosti zamestnancov však upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa neho je povinnosťou zamestnávateľa vydať na pracoviskách zákaz fajčenia a kontrolovať jeho dodržiavanie zamestnancami.Pridané: 13.7.2009
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.