Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Komisia vyzýva na Európu bez tabakového dymu do roku 2012.

Komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „Pevne verím, že všetci Európania bez rozdielu si zaslúžia úplnú ochranu pred tabakovým dymom. Medzi širokou verejnosťou existuje pre tento krok podpora a budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sa stal skutočnosťou.“  

Európska komisia 30.6.2009 po rozsiahlych konzultáciách prijala návrh odporúčania Rady, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby do roku 2012 prijali zákony na ochranu svojich občanov pred vystavením tabakovému dymu.  Tabak je stále hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb v Európskej únii.  Podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 v krajinách EÚ-25 približne 79 000 dospelých vrátane 19 000 nefajčiarov v dôsledku vystavenia tabakovému dymu v domácnostiach (72 000) a na pracoviskách (7 300).

V súčasnosti existujú komplexné právne predpisy v prospech prostredia bez dymu v desiatich krajinách EÚ. Spojené kráľovstvo a Írsko zaviedli najprísnejšie ustanovenia v prospech prostredia bez dymu, ktoré spočívajú v úplnom zákaze fajčenia na uzavretých verejných miestach, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách.  Bulharsko sa má k týmto štátom pridať v roku 2010.  Nedávnym prieskumom Eurobarometra sa zistilo, že pre politiky v prospech prostredia bez dymu rastie popularita – 84 % Európanov podporuje kancelárie a iné vnútorné priestory na pracoviská bez dymu; 77 % podporuje reštaurácie bez dymu a 61 % podporuje nefajčiarske bary a pohostinstvá.

Odporúčanie o prostredí bez dymu

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby konali v troch hlavných oblastiach:

-       Do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijali a vykonali právne predpisy, ktoré občanov úplne ochránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch, ako sa uvádza v článku 8 rámcového dohovoru o kontrole tabaku.  

-       Zlepšili účinnosť právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu prijatím opatrení, ako je napr. ochrana detí, podporou úsilia občanov prestať fajčiť a zobrazovaním ilustrovaných výstrah na tabakových obaloch.

-       Posilnili spoluprácu na úrovni EÚ vytvorením siete národných stredísk na kontrolu tabaku.


 Koľko krajín už prijalo opatrenia zaisťujúce prostredie bez dymu?   

Všetky členské štáty majú nejakú formu regulácie, ktorej cieľom je obmedziť vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu a jeho škodlivé účinky na zdravie. Rozsah pôsobnosti a charakter tejto regulácie sú rozdielne. Doteraz desať členských štátov EÚ zaistilo komplexné opatrenia na ochranu pred vystavením tabakovému dymu.   Absolútny zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a na pracoviskách vrátane barov a reštaurácií existuje v Írsku a v Spojenom kráľovstve.  Podobný zákaz by sa mal začať uplatňovať v Bulharsku od júna 2010.  Taliansko, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Slovinsko, Francúzsko a Holandsko zaviedli právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, ktorými sa povoľuje existencia osobitných uzavretých fajčiarskych miestností. V ostatných členských štátoch však občania a zamestnanci stále nie sú úplne chránení pred vystavením tabakovému dymu na vnútorných pracoviskách a verejných miestach.  

Ďalšie informácie:

Tlačová správa  - Komisia vyzýva na Európu bez tabakového dymu do roku 2012 - doc. na stiahnutie

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1060&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Návrh odporúčania Rady o prostrediach bez dymu  

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm

Prehľad činností Komisie v oblasti kontroly tabaku:  

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

Flash Eurobarometer týkajúci sa tabaku (Flash N° 253):

http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

Rámcový dohovor o kontrole tabaku

http://www.who.int/fctc/en/ 

MEMO/09/307Pridané: 10.7.2009
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.