Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Už tu na mňa nebudete dymiť - ZELENÁ KNIHA - tabak

Už tu na mňa nebudete „dymiť“

Komisia plánuje výrazne obmedziť fajčenie na verejných priestranstvách v celej EÚ. Nefajčiarska politika by bola prínosná pre všetkých.

SPONZOR SEKCIE - GlaxoSmithKline

V skratke:
Komisia plánuje výrazne obmedziť fajčenie na verejných priestranstvách v celej EÚ. Nefajčiarska politika by bola prínosná pre všetkých.

Pozadie:

Podľa údajov zverejnených Komisiou sa tabak podpisuje na najväčšom počte zbytočných úmrtí v EÚ. Každoročne umiera na následky chorôb spôsobených fajčením 650 000 ľudí, ďalších 79 000 umiera na následky pasívneho fajčenia. V ekonomickom vyjadrení ročne stoji zdravotná opatera v krajinách EÚ-25  vynaložená na liečenie ochorení súvisiacich s tabakizmom okolo 98 -130 mld. eur, čo zodpovedá asi 1 – 1,4  % národného HDP v každej členskej krajine.

V súčasnosti viaceré nezáväzne rezolúcie a odporúčania požadujú od členských krajín zaviesť primeranú ochranu nefajčiarov. S tým súvisia mnohé zdravotné normy a  smernice súvisiace s pracovným právom, ktoré špecificky obmedzujú fajčenie na pracovisku.

Otázky: 

"Pasívne fajčenie zabíja. Kto tvrdí opak, klame hlavne sám seba“, uviedol Markos Kyprianou počas prezentácie zelenej knihy 30. januára 2007.

  • Rôzne európske prístupy

Politické názory varírujú od konzervovanie súčasného stavu až po zavedenie „záväznej legislatívy“. Niekde medzi tým sa nachádzajú dobrovoľné opatrenia a samoregulácia, koordinovaný postup pri zavádzaní národných legislatív proti fajčeniu a odporúčania Rady a Komisie.

"Z hľadiska zdravia by pre obyvateľstvo bola najprínosnejšia komplexná nefajčiarska politika. A podľa dôkazov z celého sveta je toto opatrenie vykonateľné a vymáhateľné," uvádza sa v dokumente.

V akčnom  pláne pre životné prostredie a zdravie (2004 – 2013) sa Komisia sama zaviazala vypracovať jednak legálne mechanizmy, ako aj zdravie podporujúce iniciatívy s cieľom „nefajčiarskej Európy“.Európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianu chce na základe rôznych opatrení navrhovaných v zelenej knihe „Nefajčiarska Európa“ začať širšiu diskusiu. Žiada v nej aj všeobecný zákaz fajčenia v celej Európe. Do nej sa majú zapojiť ostatné orgány EÚ, členské štáty i občania, ktorí môžu svoje pripomienky predložiť do 1. mája aktuálneho roku.

 

V Zelenej knihe sa na diskusiu predkladá päť alternatív:

  • Zachovanie daného stavu: súčasný trend smerom k vytvoreniu nefajčiarskeho prostredia v členských štátoch by síce pravdepodobne pokračoval, pokrok by však bol nerovnomerný a dá sa preto predpokladať, že táto politická alternatíva by bola najmenej účinná.
  • Dobrovoľné opatrenia: samoregulácia na európskej úrovni by síce mohla byť rýchlejšia a flexibilnejšia, dôkazy z členských štátov však naznačujú, že dobrovoľné dohody v tejto oblasti nie sú účinné.
  • Otvorená metóda koordinácie: ďalšiu možnosť predstavuje snaha o zbližovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa zákazu fajčenia prostredníctvom usmernení, cieľov a výmeny osvedčených postupov, jej účinnosť by však závisela od tlaku zo strany jednotlivých členských štátov.
  • Odporúčanie Komisie alebo Rady: takéto odporúčanie by nebolo právne záväzné, ale problematiku by zaradilo do politického programu. Jeho účinnosť by závisela od požiadaviek na monitorovanie a niektoré členské štáty by sa mohli rozhodnúť neprijať žiadne opatrenie.
  • Záväzné právne predpisy: mohli by mať rôzne podoby a zabezpečili by porovnateľnú, transparentnú a vynútiteľnú úroveň ochrany proti tabakovému dymu v životnom prostredí v celej EÚ. Pravdepodobne by však išlo o zdĺhavý proces, ktorého konečný výsledok nie je ľahké odhadnúť.

Doposiaľ uplatňovaná politika, ktorou sa mala regulovať konzumácia tabaku v členských krajinách EÚ sa opierala a zvyšovanie cien a spotrebných daní z tabaku.

  • Írsko prvé s celoplošným zákazom fajčenia v reštauráciách, baroch a na pracoviskách

Pred niekoľkými rokmi začali niektoré členské krajiny so zavádzaním nefajčiarskej legislatívy, ktorá znižuje dopad pasívneho fajčenia na obyvateľov a osobitne pracovníkov v gastronómii a priemysle voľného času (HORECA).
Komisia podporila krajiny (Írsko a Taliansko), kde platia prísne protifajčiarske zákony. Ale nijak nenaznačila, či bude sama presadzovať legislatívu, ktorá by podobný zákaz fajčenia nariadila všetkým štátom EÚ.

Pozície:

„Chcem dosiahnuť porovnateľný a úplný zákaz fajčenia všade v Európe“, uviedol komisár Kyprianou v súvislosti s údajmi o následkoch pasívneho fajčenia.

„Európa by sa mala stať celoplošne nefajčiarsou zónou prostredníctvom prísnej legislatívy“, uviedol poslanec EP John Bowis (EPP – ED).  Myslí si, že i keď zákazy fajčenia sú pozitívnym krokom, Európa by však nemala uplatňovať v tomto celoeurópsku politiku, pretože ako sa ukázalo, členské krajiny, napríklad ako Francúzsko vedia urobiť v danej oblasti mnoho aj sami, bez toho, aby preberali legislatívu EÚ do svojich zákonných noriem.

Výskum Eurobarometra súvisiaci s fajčením a tabakom v krajinách EÚ-25 ukázal, že ¾ Európanov sú si vedomí, že fajčenie predstavuje riziko pre nefajčiarov a veľmi podporujú tzv. nefajčiarsku politiku“. 86 % respondentov súhlasí so zákazom fajčenia na pracoviskách a 84 % so zákazom fajčenia v uzavretých verejných priestranstvách. Väčšina súhlasí tiež so zákazom fajčenia v baroch  (61 %) a reštauráciách (77%). Z oficiálnych údajov vyplýva, že fajčiarov v EÚ stále ubúda. Nefajčia siedmi z desiatich občanov. Drvivá väčšina fajčiarov chce s týmto zlozvykom prestať. 

Stála Komisia európskych lekárov (CPME) a Zoskupenie farmaceutov EÚ (PGEU) sú názoru, že EK a vlády členských štátov majú morálnu povinnosť uplatňovať „nefajčiarsku“ legislatívu, ktorá pomôže aj fajčiarom od ich závislosti. Podľa nich by sa malo naďalej pokračovať v neustálom zvyšovaní spotrebných daní na tabak a veľkou osvetou medzi mládežou.

Európske združenie fajčiarov (ESTA) podporuje priestory pre obe skupiny - fajčiarov i nefajčiarov, minimalizáciu možných negatívnych vplyvov fajčiarskeho dymu na verejných priestranstvách a pracoviskách, žiada adekvátne vetranie a čistenie vzduchu. Podľa ESTA sa môže dosiahnuť najmä toto prostredníctvom miestnych a národných nariadení alebo dobrovoľných zmlúv, napríklad medzi zamestnancami a zamestnávateľmi alebo medzi priemyslom a legislatívcami.

Združenie výrobcov tabakových výrobkov, priemyselný zväz cigaretových fabrík z Veľkej Británie je názoru, že vláda by mala uplatniť dobrovoľný prístup k regulácii fajčenia na verejných priestranstvách. „Samoreguláciou sa dosiahne viac nefajčiarskych zón a dáva sa tak verejnosti možnosť výberu. Legislatíva nie je potrebná a povedie k despotickej a nákladnej byrokracii.

Ďalší vývoj:

  • Do 1. mája 2007 trvá verejné pripomienkovanie zelenej knihy
  • Pripomienky EK posúdi a následne vydá zverejní svoje stanovisko
  • 2008: očakáva sa Oznámenie Komisie k tejto politike

 Pridané: 31.1.2007
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.