Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Koncepcia telefónnej linky pomoci - Quitline

Koncepcia projektu telefónnej linky - QUITLINE na pomoc pri odvykaní od fajčenia na Slovensku

 

Interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia prostredníctvom telefónnej linky sa v súčasnosti považuje za efektívnu intervenciu, umožňujúcu signifikantný nárast pravdepodobnosti úspešného ukončenia fajčiarskeho návyku. V zahraničí sa používa pre túto formu pomoci označenie QUITLINE. Jej cieľom je:

  • poskytovanie interaktívnej pomoci pri odvykaní od fajčenia a prekonávaní závislosti na nikotíne
  • zlepšenie informovanosti o spôsoboch odvykania od fajčenia, najmä dostupných voľnopredajných farmakologických preparátov
  • zvýšenie motivácie pre ukončenie fajčiarskeho návyku
  • lepšie využívanie voľnopredajných farmakologických preparátov, najmä nikotínových náhrad
  • zvýšenie stupňa spoločenského vedomia a význame odvykania od fajčenia

                           

 

Na Slovensku začala takáto telefónna linka pracovať od 3.1.2005. Koncepcia projektu vychádza najmä z aktuálnych odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a Centers for Disease Control and Prevention v Atlante, USA ako aj zo skúseností v okolitých európskych krajinách. Hlavnou zásadou je uplatňovanie princípu medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine), t.j. poskytovanie informácií a odporúčaní, ktoré sú podložené relevantnými vedeckými údajmi a sú súčasťou platných smerníc a štandardných postupov pri liečbe tabakovej závislosti.

 

Technické aspekty projektu:

 

Číslo telefónnej linky na pomoc pri odvykaní od fajčenia je 0850 111 682. Ide o tzv. zvýhodnené číslo, kde volajúci platí ako za cenu miestneho hovoru (t.j. pri súčasných tarifách Slovak Telecom-u 1,90 Sk/min). Na základe skúseností zo zahraničia je finančné zainteresovanie volajúceho výhodné ako prevencia zneužívania linky a jej blokovania nevhodnými telefonátmi. Interaktívna telefónna linka funguje v pracovné dni od 17,00 - 19,00 hod.  Mimo tohto času dostáva volajúci základné informácie z odkazovača, kde môže v prípade záujmu zanechať odkaz.

Telefónna linka je fyzicky situovaná v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Martine

·       Operátormi linky sú pracovníci Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) a RÚVZ v Martine s minimálnym zdravotníckym vzdelaním na bakalárskej úrovni, študenti JLF UK ako aj iní seriózni záujemcovi. Podmienkou pre prácu je absolvovanie špeciálneho kurzu, zaškolenie v práci s príslušnou technikou ako aj seriózny a zodpovedný prístup.

 

Rozsah potrebných odborných vedomostí operátorov linky (poskytnutých prostredníctvom špeciálneho kurzu a doplňujúcich tlačených materiálov):

 

·        Fajčenie, jeho spoločensko-zdravotný dopad, význam prevencie a odvykania od fajčenia

·        Účinky tabaku na ľudský organizmus, regenerácia organizmu po ukončení fajčenia

·        Fajčiarsky návyk, vznik a charakter nikotínovej závislosti

·        Motivácia fajčiara pre ukončenie fajčiarskeho návyku

·        Spôsoby a možnosti odvykacej liečby, výber vhodnej stratégie odvykania na základe diagnostiky nikotínovej závislosti a osobných charakteristík

·        Postup pri odvykaní, plánovanie odvykania

·        Lapsus, relaps, zlyhanie. Situácie a činnosti zvyšujúce ich riziko

·        Subjektívne ťažkosti pri odvykaní od fajčenia: abstinenčné príznaky, nepríjemné sprievodné javy a ich prekonávanie

·        Nikotínová náhradná liečba, formy aplikácie, indikácie, kontraindikácie, dávkovanie, dĺžka užívania, správne používanie, kombinácie s inými postupmi

·        Problematika nárastu telesnej hmotnosti počas odvykania

·        Špecifické problémy adolescentov a mládeže

·        Zásady správnej komunikácie, asertívne jednanie

·        Význam QUITLINE, spôsob jeho práce

·        Získavanie potrebných údajov o volajúcich pre potreby hodnotenia účinnosti QUITLINE (Minimal Data Set), práca s databázou

·        Organizácia práce QUITLINE

 

Personálne a organizačné zabezpečenie:

 

·        Organizácia zodpovedná za zriadenie a prevádzku telefónnej linky: Národná koalícia pre Kontrolu tabaku v SR (MUDr. Tibor Baška, PhD., prezident)

·        Priestorové a technické zabezpečenie: Regionálny ústav verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (MUDr. Danica Ševčovičová, MPH, riaditeľka; Mgr. Miriam Bobrovská, vedúca Poradne zdravia)

·        Odborná garancia projektu: MUDr. Elena Kavcová, PhD. (Klinika TaRCH MFN)

·        Ďalšie participujúce organizácie: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinská fakultná nemocnica, Kancelária WHO na Slovensku, Občianske združenie Stop fajčeniu, Úrad vlády SR, Úrad verejného zdravotníctva SR

·        Partner a hlavný sponzor projektu: firma Pfizer

·        Medzinárodná spolupráca: projekt je súčasťou európskych projektov European Network of Quitlines a kampaň  "HELP! - Za život bez tabaku" 

 

                            Pridané: 9.1.2006
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.