Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Medzinárodná súťaž pre fajčiarov "Prestaň a vyhráš" začína už 2. mája

Medzinárodná súťaž pre fajčiarov Quit and win - Prestaň a vyhráš 2004

Šanca pre fajčiarov – vyhrať až 10 000 dolárov

 

Dôkazy z celého sveta svedčia o tom, že fajčenie (užívanie tabaku) sa stáva skutočnou globálnou epidémiou. Štatistiky z celého sveta v súčasnosti udávajú, že počet každoročných úmrtí ovplyvnených užívaním tabaku sa blíži k 4 miliónom a odhaduje sa, že tento počet sa počas najbližších 25 rokov zvýši až na 10 miliónov.

Fakt, že ľudia zomierajú alebo skracujú si život (udáva sa, že až o 20 rokov) vďaka svojmu fajčiarskemu návyku nás núti k tomu, aby sme hľadali nové spôsoby ako motivovať k ľudí k „zdravšiemu“ životu - bez fajčenia. Pritom prestať fajčiť sa oplatí v každom veku, vzhľadom na to, že zdravie sa okamžite začína zlepšovať, napr. aj také závažné ochorenie ako je riziko srdcového infarktu sa výrazne redukuje už po 1- 2 rokov po ukončení fajčenia a o niečo neskoršie sa znižuje aj riziko rakoviny.

Hoci podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 75-80% fajčiarov by chcelo prestať fajčiť,  uvedomujeme si, že to pre mnohých fajčiarov nie je jednoduché. Potešujúce je však to, že sa podarilo už mnohým. Čo k tomu potrebujete je vlastné želanie prestať, mať povzbudenie a podporu a isté potrebné zručnosti (vedomosti).

Súťaž Quit&Win – Prestaň a vyhráš je účinná pozitívna metóda na pomoc a podporu uvažujúcim, nerozhodným fajčiarom vyskúšať prestať fajčiť na isté krátke obdobie a potom podľa rozhodnutia aj navždy.   

 

QUIT AND WIN - PRESTAŇ A VYHRÁŠ

                                             

Čo je to: Quit and win - Prestaň a vyhráš  je medzinárodná súťaž  pre fajčiarov, ktorá ponúka účinnú podporu pri odvykaní od fajčenia. Do súťaže sa môže prihlásiť každý fajčiar, ktorý dovŕšil 18 rokov a fajčí denne aspoň 1 rok. Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyplniť prihlášku a poslať ju na adresu koordinátora súťaže.

Všetkým účastníkom, ktorí sa zapoja do súťaže a vydržia bez cigarety  jeden mesiac, sľubuje súťaž výhru predovšetkým v tom, že zvíťazia sami  nad  sebou a vyhrajú tým kus svojho zdravia.

Okrem toho úspešní účastníci môžu získať atraktívne ceny v národnom kole súťaže i príťažlivé medzinárodné ceny 10 000 dolárov alebo 2 500 dolárov.

 

História súťaže: Súťaž Quit and win bola prvýkrát realizovaná v USA v roku 1980. Národný inštitút verejného zdravotníctva vo Fínsku aplikoval Quit and win na národnej úrovni v roku 1985 a v roku 1994 prvýkrát organizoval túto súťaž na medzinárodnej úrovni.  Súťaž sa organizuje každé dva roky. Tento rok sa Slovensko  do súťaže Quit and win – Prestaň a vyhráš zapája už po šiesty raz.

 

Kto: Na Slovensku bude súťaž prebiehať na národnej a regionálnej úrovni. Koordinátorom na národnej úrovni bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave a na regionálnej úrovni sa súťaž bude realizovať prostredníctvom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (bývalé štátne zdravotné ústavy) na celom Slovensku.

 

Kedy: Quit and win – Prestaň a vyhráš sa začína 2. mája 2004 a končí sa 29. mája 2004. Pre ľudí, ktorí sa do súťaže zapoja,  to znamená nefajčiť jeden mesiac - máj 2004. V tomto čase sa predpokladá, že do súťaže sa zapojí a pokúsi sa nefajčiť asi jeden milión fajčiarov  v takmer 100 krajinách.

 

Prečo: Jedna  tretina celej dospelej populácie na svete - 1,1 biliónov ľudí - sú fajčiari. Každoročne je fajčenie príčinou predčasných úmrtí okolo 4 miliónov ľudí.

Napriek tomu, že tieto údaje sú šokujúce, nemotivujú fajčiarov k tomu, aby prestali fajčiť. Na odhodlanie sa k takémuto kroku potrebujú fajčiari okrem svojej pevnej vôle aj povzbudenie a podporu.  Práve súťaž Quit and win – Prestaň a vyhráš 2004 je pre fajčiarov jednou z ciest k zanechaniu fajčenia a k výhre toho najcennejšieho - svojho zdravia.

 

Podpora pre účastníkov súťaže: Ako podpora a povzbudzovanie účastníkov súťaže budú slúžiť: odborné informácie a rady prostredníctvom telefonických liniek a webových stránok, prípadne individuálne krízové poradenstvo. Tieto služby budú poskytovať pracovníci poradní zdravia v Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave i Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na celom Slovensku. 

 

 

UVAŽUJETE O TOM,  ŽE PRESTANETE  FAJČIŤ? 

Medzinárodná súťaž QUIT AND WIN -  PRESTAŇ A VYHRÁŠ 2004 vám môže pomôcť!

 

Vážení fajčiari,

 

mnohí z vás sa už možno viackrát pokúšali zanechať svoj fajčiarsky návyk, ale nepodarilo sa vám to. My vieme, že to nie je  jednoduché, pretože fajčenie veľmi často spôsobuje silnú závislosť, ale na druhej strane podarilo sa to už miliónom ľudí. Treba len chcieť, mať odvahu sa do toho pustiť a potrebná je aj podpora  okolia. A práve toto ponúka medzinárodná súťaž QUIT AND WIN - PRESTAŇ A VYHRÁŠ, ktorá sa v roku 2004 koná už po šiesty raz.

Tento rok sa do súťaže zapojí takmer 100 krajín a asi milión fajčiarov sa bude pokúšať spolu vami prestať fajčiť.

 

Súťaž sa začína 2. mája 2004 a končí sa 29. mája 2004

 

Obdobie súťaže trvá len štyri týždne, a preto to berte len ako istú skúšku samého seba alebo ako pokus urobiť niečo pre svoje zdravie, nemusíte sa hneď k tomu stavať ako k celoživotnému záväzku. Po skončení súťaže záleží len od vás ako sa rozhodnete, či prestanete alebo sa vrátite k fajčeniu, hoci my veríme, že mnohým sa podarí zostať natrvalo nefajčiarom.

Najväčšou výhodou súťaže je to, že dáva každému z vás šancu vyhrať - svoje zdravie a navyše aj jednu z atraktívnych národných cien alebo príťažlivých medzinárodných cien –

10 000 dolárov alebo 2500 dolárov.

Takže nestraťte svoju šancu na výhru a prekonajte aspoň v máji svoju túžbu po cigarete.

 

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, prečítajte si jej pravidlá, vyplňte  prihlášku a pošlite nám ju na uvedenú adresu.

Posledný termín odoslania je 2. máj 2004

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Heslo: Prestaň a vyhráš

Trnavská 52

826 45 Bratislava

 

e-mail bizikova@szusr.sk, rakarova@szusr.sk

 

Informácie získate aj na tel. č. 02 /49284264

a v Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na celom Slovensku 

 

MYSLITE POZITÍVNE. STE ČLOVEK, KTORÝ MÁ URČITE SILU VYHRAŤ NAD CIGARETOU.

 

POMOC Vám poskytnú (v prípade problémov) odborníci v poradniach zdravia  v Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave i Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na celom Slovensku.

 

 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE „PRESTAŇ A VYHRÁŠ (Quit and Win) 2004“

 

Prehlasujem, že uvádzam pravdivé údaje a súhlasím s pravidlami súťaže

Meno a priezvisko:.............................................................................

Adresa:................................................................................................

PSČ:.......... telefón:....................kraj:.......................................

Dátum narodenia: ....../......./...19............

Pohlavie:          muž             žena

 

Denne vyfajčím:..........ks cigariet, ........ks cigár, ........ks fajok, ….iné

Pokúsili ste sa prestať fajčiť?

                                                nikdy

                                                1-2 krát

                                                3 a viackrát

Koľko rokov fajčíte?..............................................

 

Ste zdravotnícky pracovník? áno………    nie…………….

 

Svedok: meno a priezvisko:...................................................................

Adresa:.....................................................................................

PSČ:................. telefón:...........................................................

 

..............................                                      .............................  

podpis prihláseného                                       podpis svedka

 

 

Prihlásený  dáva podpisom tejto prihlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške na účely súťaže, prieskumu, ktorý sa uskutoční v roku 2005 a zasielania materiálov súvisiacich s odvykaním si od fajčenia. Súhlas sa udeľuje na dobu do vyhodnotenia prieskumu a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Prihlásený súhlasí s tým, aby v mene ÚVZ SR za účelom zaslania zľavy na prípravky Nicorette spracúvala jeho osobné údaje aj organizačná zložka spoločnosti Pfizer H.C.P. Corporation, so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31 753 868.

 

 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „PRESTAŇ A VYHRÁŠ (Quit and Win) 2004“

                                                              

 Dodržanie tabakovej abstinencie ( nefajčenie a neužívanie tabaku) počas trvania súťaže od 2. do 29. mája 2004 .

Vek najmenej 18 rokov, status denného fajčiara najmenej jeden rok pred vyhlásením aktuálneho ročníka súťaže.

Súťaž je dostupná aj užívateľom tabaku inými formami ako fajčením (žuvanie, šnupanie).

Záujemcovia o účasť v súťaži musia odoslať koordinátorovi kompletne vyplnenú vstupnú prihlášku, nie neskoršie ako v deň  začatia súťaže (2. máj 2004).     

Každý účastník sa môže prihlásiť do súťaže iba raz.

Svedok musí dosvedčiť, že prihlásený účastník spĺňa kritéria súťaže (najmenej 18 rokov, denný fajčiar,  tabaková  abstinencia počas súťaže od 2. – 29. mája 2004).

Účastník súťaže, ktorý dodržal tabakovú abstinenciu počas trvania súťaže získava šancu                                byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (medzinárodná, regionálna, národná).

Vyžrebovaní účastníci budú kontaktovaní a pozvaní na  overenie tabakovej abstinencie (biochemické testy) v dňoch 27. – 31. mája 2004.

Výherca medzinárodnej superceny  10 000 dolárov alebo regionálnej európskej ceny 2 500                                                                           dolárov (poskytovaných medzinárodným Quit& Win koordinačným centrom) bude vyžrebovaný spomedzi zástupcov jednotlivých krajín. Šanca vyhrať závisí od počtu prihlásených účastníkov v jednotlivých krajinách (na každých 1 000 súťažiacich 1 zlosovací kupón).

Efektivita súťaže sa vyhodnotí o rok - v máji 2005  prostredníctvom  prieskumu, zameraného na stav s nefajčením /fajčením u účastníkov súťaže.  

 

 

Prihlášku treba poslať najneskôr  2.mája  2004 na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Heslo „Prestaň a vyhráš“

 

alebo:

e-mail: bizikova@szusr.sk, rakarova@szusr.sk, kralovska@szusr.sk

 

Informácie môžete získať aj na tel. 02/49284264, 

a Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na celom Slovensku

 

 

DOBRÁ SPRÁVA PRE FAJČIAROV, KTORÍ SA ROZHODNÚ PRESTAŤ FAJČIŤ!

Zanechanie fajčenia môže skutočne zlepšiť podmienky pre vaše zdravie.

 • Po dvoch hodinách nikotín opúšťa vaše telo;

 • Po šiestich hodinách sa začína krvný tlak znižovať a srdce získava lepšie podmienky na svoju činnosť;

 • Po 12 hodinách jedovatý oxid uhoľnatý pochádzajúci zo spaľovania tabaku opúšťa vaše telo, činnosť pľúc sa zlepšuje;

 • Po dvoch dňoch sú vaše chuťové a čuchové pocity výraznejšie;

 • V priebehu od 2 do 12 týždňov sa zlepšuje cirkulácia krvi, čo uľahčuje chôdzu a beh;

 • Po 3 až 9 mesiacoch kašeľ a problémy s dýchaním sa výrazne zoslabujú a pľúca môžu lepšie plniť svoju funkciu;

 • Riziko srdcového infarktu a rakoviny pľúc sa podstatne znižuje (v  priebehu niekoľkých rokov);

Rady  pre fajčiarov, ktoré vám môžu pomôcť prestať fajčiť

 • Príprava je kľúčom - rozhodnite sa pre deň, ktorý vám najlepšie vyhovuje na to, aby ste skončili s fajčením – v prípade súťaže je to 2. máj 2004

 • Pred týmto dňom odstráňte všetky stopy, ktoré by vám pripomínali fajčenie (cigarety, popolníky...).

 • Požiadajte o podporu a povzbudenie svoju rodinu, priateľov a kolegov;

 • Prípadné problémy môžete konzultovať so svojím lekárom, poradňami zdravia pri Úradoch verejného zdravotníctva v Bratislave i na celom Slovensku, v lekárňach. Na zníženie abstinenčných  príznakov môžete použiť podporné prostriedky (nikotínové žuvačky, náplaste...), účastníkom v súťaži ponúkame možnosť zvýhodnenia pri ich nákupe,

 • Keď pocítite túžbu zapáliť si  -  zamestnajte sa niečím iným, najlepšie príjemným (šport, koníčky...), pite veľa nealkoholických nápojov, jedzte viac ovocia a zeleniny

 • Pravidelné sebaodmeňovanie  -  kúpte si niečo za peniaze, ktoré by ste inak použili na cigarety. Pripomínajte si, že najlepšou odmenou bude vaše zdravie.

 • Myslite pozitívne! Ste človek, ktorý má určite silu vyhrať nad cigaretou!

Ak sa prihlásite do súťaže Prestaň a vyhráš 2004 (prihlášku treba zaslať najneskoršie 2. 5. 2004) za svoju snahu môžete byť odmenení (po vyžrebovaní) aj atraktívnymi cenami:

10 000 dolárov  - Medzinárodná cena

2 500 dolárov  - Európska cena   

zájazd v hodnote 1 000 dolárov – od spoločnosti Pfizer (Nicorette)

počítač (desktop) v hodnote 2 000 dolárov – od spoločnosti DELL

dve čističky vzduchu v hodnote 20 000 SK – od spoločnosti Electrolux

týždňový pobyt v kúpeľných zariadeniach VZPD – od Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dôvera

Rekondično-relaxačné služby v hodnote 5 000 Sk pre zdravotníckeho pracovníka – od kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na SlovenskuPridané: 26.4.2004
Späť | Diskusia k článku (0) | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.