Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Tlačová správa euFAQT projektu.

Rodiny a mládež končia s fajčením

 

Tlačová správa

Bratislava, 26.10. 2012

 

Pri príležitosti ukončenia projektu EÚ Rodičia a mládež končia s fajčením sa 26.10. 2012 v hoteli Barónka v Bratislave uskutočnil informačný deň, kde boli prezentované výsledky projektu.

Z výsledkov posledného prieskumu Eurobarometer (2012) vyplynulo, že väčšina obyvateľov EÚ výrazne podporuje protifajčiarske opatrenia. Napriek tomu každoročne zomrie 695.000 ľudí v dôsledku ochorení súvisiacich s fajčením. Fajčenie je najčastejšou príčinou úmrtí, ktorej sa možno vyhnúť. Podľa posledných dostupných výsledkov HBSC štúdie, polovica školákov získala prvé skúsenosti v 13 rokoch, v 15 rokoch už tretina z nich pravidelne fajčí. Až 22% chlapcov vo veku 15 rokov fajčí aspoň raz týždenne, u dievčat to je 16 %. Adolescenti majú silné emocionálne prepojenie s fajčením a často sa odvolávajú, že fajčenie je dôsledkom tlaku spoločnosti a rovesníkov. Rovnako vplyv rodičov na ich fajčiarske správanie.

Projekt eu Families and Adolescents Quit Tobacco (EÚ Rodiny a mládež končia s fajčením - euFAQT) sa zameriava predovšetkým na európskych adolescentov a ich rodiny, ich pedagógov a tvorcov politiky najmä na lokálnej úrovni a na širokú verejnosť. Združenie partnerov projektu euFAQT tvoria výskumné inštitúcie, univerzity a mimovládne organizácie v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, v Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Turecku a v Slovenskej republike. Hlavným koordinátorom tohto trojročného projektu, ktorý začal 1. novembra 2009 a končí 31. októbra 2012 a je spolufinancovaný Európskou komisiou,  je Inštitút Prolepsis v Grécku.

Slovenská republika bola v projekte zastúpená občianskym združením Stop fajčeniu. Hlavným cieľom projektu euFaQT je propagácia zdravšieho nefajčiarskeho spôsobu života európskych adolescentov a ich rodín pomocou neformálneho vzdelávania detí a ich rodičov. Aktivity v rámci projektu zlepšili vedomosti mládeže o fajčení, naučili ich ako odmietnuť cigaretu a rodičom pomohli v argumentácií o škodlivosti fajčenia pri komunikácii s ich deťmi. Vo všeobecnosti bola táto intervencia ako aj jej aktivity prijaté veľmi dobre zo strany rodičov aj mládeže. Pozitívne hodnotenia od rodičov a mládeže uvádzali, že je potrebné, aby takéto projekty v budúcnosti pokračovali a tiež by sa mali stal súčasťou školských osnov. Detaily, týkajúce sa projektu nájdete na www.stopfajceniu.sk.

Pozitívne a negatívne dôsledky politických rozhodnutí, najmä v oblasti fajčenia, budú zreteľné predovšetkým v dlhodobom horizonte. Dospievajúci mladí ľudia sú tí, ktorí budú niesť tieto následky, pretože politika bude mať aj v nasledujúcich rokoch vplyv na kvalitu ich života a ich postoj k fajčeniu a oni budú neskôr vzormi pre správanie budúcej generácie. Aj tento projekt ukázal nedostatočný záujem rodičov predovšetkým fajčiacej mládeže o zapojenie sa ich detí do programov na prevenciu a odvykanie od fajčenia, ale aj ich osobnú zaangažovanosť v problematike fajčenia mládeže.

Na základe výsledkov pilotného projektu odporúčame:

-         Zapojiť a podporovať dialóg medzi zainteresovanými osobami angažujúcimi sa vo všetkých otázkach týkajúcich sa tabaku (ministerstvá, zdravotnícke organizácie, školské organizácie, mládežnícke organizácie, rodičia)

-         Vytvárať a podporovať iniciatívy na podporu neformálneho vzdelávania v oblasti fajčenia

-         Podporovať a pomáhať rodičom - fajčiarom pri odvykaní

-         Posilniť a kontrolovať uplatňovanie zákazu fajčenia, najmä na verejných priestranstvách, v obchodných domoch, školách, školských a mládežníckych zariadeniach

-         Iniciovať interaktívne a cielené kampane zamerané na ochranu nefajčiarov

-         Navrhnúť dlhodobé stratégie monitoringu fajčenia u celej populácie s rozdelením na vekové skupiny a z výsledkov monitoringu zaviesť zákonné zákazy fajčenia.

Výstupom projektu je Strategický plán, ktorý môžete nájsť na www.stopfajceniu.skPridané: 26.10.2012
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.