Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Proti drogám bojuje Bratislavská župa aj prevenciou na školách.

Proti drogám bojuje Bratislavská župa aj prevenciou na školách

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa dnes na Úrade Bratislavskej župy konala konferencia Drogové závislosti v Bratislavskom kraji. Jej cieľom bolo informovať verejnosť, najmä koordinátorov drogovej prevencie pôsobiacich na 60-tich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie a o realizácii účinných foriem prevencie drogových závislostí.  Súčasťou konferencie je aj výstavka výtvarných prác s protidrogovou tematikou zo stredných škôl.

 

„Užívanie drog ničí konkrétny mladý život, ale veľmi výrazne ovplyvňuje a ničí celé rodiny ako také. Bratislavská župa preto v rámci prevencie podporuje kolektívne športové aktivity, ktoré sťahujú deti z ulíc. Týmto spôsobom sa snažíme vyplniť ich voľný čas činnosťami, ktoré nie sú pre nich škodlivé,“ povedal predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo na konferencii. Ako ďalej pokračoval, užívanie drog je istou odpoveďou na stres aj tlak komunity, prípadné kastovanie. Všetky stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti Bratislavskej župy majú vypracované preventívne protidrogové programy. „Práve prostredníctvom kvalitných preventívnych programov musí byť venovaná pozornosť žiakom na formálnom aj neformálnom vzdelávaní, teda na teoretickom a praktickom vyučovaní,“ doplnil Pavol Frešo. Zároveň poznamenal, že drogovej problematike venuje župa náležitú pozornosť a pripomenul aj úspešný boj BSK za zakázanie predaja syntetických drog v crazy shopoch.

 

Významnou oblasťou v realizácii prevencie drogovej závislosti je spolupráca škôl so špecializovanými zariadeniami a inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Školy spolupracujú napríklad s Centrami pedagogicko – psychologických činností, Policajným zborom SR, Ligou proti rakovine, AT sanatóriom MUDr. I. Novotného - Centrum pre liečbu drogových závislostí, OZ Športom ku zdraviu, NO Lepší svet, s Nadáciou Dobrý anjel, Slovenským červeným krížom a mnohými ďalšími. Stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti BSK realizovali viaceré projekty, najčastejšie zamerané na podporu zdravia a životného štýlu. Napríklad Gymnázium A. Einsteina uskutočnila projekt „Spolu sme hustejší“, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre projekt „Zdravá škola“, SOŠ Na pántoch projekt „S tebou a o tebe“ a Gymnázium Malacky zas projekt „Športom proti drogám!“.

 

Mnohé školy a školské zariadenia realizovali miestne, komunitné a medziškolské aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Napríklad SOŠ Račianska uskutočnila projekt „Zober loptu nie drogu“ a Gymnázium A. Einsteina robilo výtvarnú súťaž na tému „Láska je najväčšia droga“. Študenti SOŠ dopravná na Sklenárovej ulici zas vytvorili hraný dokument podľa skutočného príbehu, ktorý bol financovaný z Protidrogového fondu. K aktivitám s najväčšou účasťou žiakov patria výchovné koncerty a projekcie DVD a filmov s protidrogovou tematikou (Pedagogická a sociálna akadémia Bulová, Gymnázium Pezinok).

 

DOC - subor na stiahnutie - TU!

 Pridané: 21.6.2011
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.